Resurssiviisaiden kuntien tiedolla johtaminen (REIJO)

Reijo-hankkeessa etsitään uusia tapoja kerätä ja hyödyntää entistä tehokkaammin ja vaikuttavammin erilaista resurssiviisaustietoa. Reijo pohjautuu edeltävään yhteishankkeeseen: Reetta eli Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen. Reetassa kytkettiin osallistuvien kuntien (Ii, Joensuu, Riihimäki, Turku, Kuopio, Jyväskylä ja Lahti) ilmastotavoitteiden toimeenpano osaksi kunnan talousjohtamista ja sen prosesseja. Näin saatiin ilmasto- ja resurssiviisausasiat vahvemmin osaksi kunnan normaalia toimintaa.

  • Tavoitteena on päästä käsiksi edeltävässä Reetta-hankkeessa tunnistettuihin kehityskohteisiin ja tunnistaa konkreettisia ratkaisuja, jotta resurssiviisaustavoitteiden käytännön toimeenpano saadaan osaksi kunnan talousjohtamista ja normaalia toimintaa.
  • Reetassa tunnistetut kehityskohteet ovat olennaisen tiedon tunnistaminen, sen saatavuuden varmistaminen ja ajantasaisuus sekä seurannan järjestäminen osana jo olemassa olevia johtamis-, toiminnanohjaus-, talous- ja seurantajärjestelmiä.
  • Tarkoituksena on hakea ratkaisuja koko kuntakenttää haastavaan ongelmaan, jotta päästään käsiksi kuntien resurssiviisaustoimien ilmasto- ja kustannusvaikutuksiin.
  • Reijo-hankkeeseen kytketään myös Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus (Keino).

Hankkeen lopputuloksena syntyy keskeisimpien resurssiviisaustoimien ilmasto- ja kustannusvaikutustietoihin liittyviä ratkaisuja.

Hankkeen lopputuloksena syntyvään materiaalipakettiin sisältyy:

  • listaus tunnistetuista kehityskohteista ja niiden ratkaisuista  
  • listaus tieto- ja raportointitarpeista
  • koonti johtamis-, toiminnanohjaus-, talous- ja seurantajärjestelmien keskeisistä ominaisuuksista ilmasto- ja kustannusvaikutustietojen tuottamiseksi
  • tiedon hyödyntämisen tavat päätöksenteon tueksi
  • askelmerkit johtamismalliksi tavoitetilaan pääsemiseksi.

Reijo on Fisu-verkoston omasta aloitteesta syntynyt kehittämishanke, jossa hyödynnetään kokeilusta skaalaan -toimintamallia, Reetta-hankkeessa kehitettyä toimintamallia sekä vertaisoppimisen menetelmiä.
 
Lisätietoa:

Motiva Oy
johtava asiantuntija Okariina Rauta
etunimi.sukunimi@motiva.fi

Suomen ympäristökeskus
suunnittelija Venla Riekkinen
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 1.2.2023 klo 9.00, päivitetty 1.2.2023 klo 12.54