Siirry sisältöön

Fisu-kunnat kiristävät tavoitteitaan

Uutiset 29.8.2022

Fisu (Finnish Sustainable Communities) on verkosto, joka on sitoutunut tavoitteleman päästöttömyyttä, jätteettömyyttä sekä kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Verkoston toiminnasta päättävä neuvottelukunta päätti kiristää tavoitteita kaikilla resurssiviisauden osa-alueilla. Fisu-verkoston neuvottelukunta koostuu verkoston kuntien, ministeriöiden ja palvelukeskuksen edustajista.   

Uudet Fisu-kuntien resurssiviisaustyötä ohjaavat tavoitteet vuoteen 2030 mennessä ovat: 

  • Kunnan kasvihuonekaasupäästöt vähenevät vähintään 60 prosenttia ja mieluiten 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. 
  • Kotitalousjätteen määrä vähenee ja kierrätysaste nousee saavuttaen 65 prosentin tason vuoteen 2030 mennessä.  
  • Kulutusperäinen hiilijalanjälki puolittuu vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. 

Edelläkävijyys tarkoittaa, että kunnat ylittävät päästö-, kierrätys- ja hiilijalanjälkitavoitteissaan Suomen valtakunnalliset tavoitteet. 

”Sillä, että Fisu-kunnat kiristävät resurssiviisaustavoitteitaan nyt, on tärkeä signaali koko Suomelle. Ilmasto- ja jäteasiat eivät ole hävinneet mihinkään. Niiden eteen kannattaa tehdä töitä edelläkävijänä vaikeinakin aikoina, jotta niiden hallinnasta tulee tulevaisuuden menestystekijöitä kunnille”, painottaa professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta. 

Myös Fisu-verkoston toimintaa ohjaavan neuvottelukunnan puheenjohtaja Ilkka Räsänen näkee verkoston tavoitteiden kiristymisen ajankohdan merkittävänä: ”Ukrainan sodasta seurannut poikkeustila ja energiamurros tuovat haasteita, jotka on järkevillä valinnoilla mahdollista ratkaista. ” 

Fisu-verkostoa Motivan puolelta aikoinaan perustamassa ollut johtaja Päivi Laitila on iloinen, että verkosto on yhä elinvoimaisempi ja sen toiminta ja tavoitteet elää ajassa. Energialla on keskeinen merkitys ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, ja jos koskaan, niin nyt energiansäästö on tärkeää.  

Suurimmat haasteet jätteiden kierrätyksen tehostamisessa ja kulutuksen vähentämisessä 

Vain kotitalousjätteen määrää ja kierrätysastetta pystytään toistaiseksi seuraamaan kuntaseututasolla. Kotitalousjäte luokitellaan yhdyskuntajätteeksi, joka sisältää myös yritysten tuottaman jätteen. Yhdyskuntajätteen seuranta edellyttäisi kuntakohtaisen seurantatiedon järjestämistä, mikä on erityisen työläs toteuttaa jokaiselle kunnan yritykselle.   

EU edellyttää 65 prosentin yhdyskuntajätteen kierrätysastetta vuoteen 2035 mennessä. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste on valtakunnallisten tilastojen perusteella pysynyt jo vuosia lähes samana. Koska Fisu-verkosto haluaa olla edelläkävijä, tavoiteaikataulu on asetettu jo vuoteen 2030.  

Myös kulutuksen vähentäminen ja sille asetettu tavoite  on kunnianhimoinen. Suomen kulutuksesta aiheutuvat päästöt eivät ole laskeneet juuri lainkaan 2000-luvulla. Yli 60 prosenttia Suomen ekologisesta jalanjäljestä on kulutusperusteisia hiilidioksidipäästöjä.  

Euroopan unionin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mikä on samaa suuruusluokkaa EU:n tavoitteen kanssa. Fisu-kunnilla on tiukempi vähimmäisvähennystavoite vuodelle 2030. Usea Fisu-kunta on sitoutunut jo aikaisemmin valtakunnallista päästövähennystä tiukempaan päästövähennysaikatauluun. 

Taulukko. Fisu-verkoston kuntien päästövähennystavoitteet (Tilanne: elokuu 2022).

KuntaPäästövähennystavoite
ForssaPäästövähennys -60 % 2030 mennessä 
HyvinkääPäästövähennys -80 % 2030 mennessä
IiPäästövähennys -80 % 2020 mennessä
JoensuuHiilineutraali vuonna 2025
JyväskyläHiilineutraali vuonna 2030
KuopioHiilineutraali vuonna 2030
LahtiHiilineutraali vuonna 2025
LappeenrantaPäästövähennys -80 % 2030 mennessä
RiihimäkiPäästövähennys -80 % 2030 mennessä
TurkuPäästövähennys -90% 2029 mennessä
VaasaNielut huomioiden hiileutraali vuonna 202x


Taustaa 

Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Fisuun kuuluu tällä hetkellä yksitoista kuntaa: Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Riihimäki, Turku ja Vaasa. Verkostoon liittymisen edellytyksenä on ollut, että kunta on valtuuston päätöksellä tai päätöksillään sitoutunut Fisu-verkoston yhteisiin resurssiviisaustavoitteisiin – ei päästöjä, ei jätettä, ei ylikulutusta – ja pyrkii saavuttamaan ne viimeistään vuoteen 2050 mennessä. 

Fisu-verkoston toimintaa ohjaa yhteistyökumppaneista muodostuva neuvottelukunta, jossa ovat edustettuina Sitra, Motiva, SYKE, Kuntaliitto, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, , maa- ja metsätalousministeriö sekä verkostokuntien edustajat. Neuvottelukunta päättää verkoston toiminnan kehittämisestä ja pelisäännöistä. Verkoston koordinaattoreina toimivat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Motiva, jotka yhdessä muodostavat Fisu-kuntia tukevan palvelukeskuksen.