Siirry sisältöön

Tuki Fisu-kunnille

Fisu-verkostossa jaetaan parhaita käytäntöjä, luotettavaa tietoa uusista mahdollisuuksista ja kehitetään toimintatapoja vertaisverkostossa.

Yhteistyötä, vertailutietoa, näkyvyyttä ja edelläkävijyyttä

Resurssiviisaus luo edellytyksiä uudenlaiselle liiketoiminnalle, jonka kysyntä koko maailmassa lisääntyy luonnonvarojen huvetessa. Fisu-verkoston kautta kaupunki saa työkaluja ja keinoja uusiutumiskykyisen kestävän elinkeino- ja hyvinvointipolitiikan tekemiselle. Muutoksen aikaansaaminen onnistuu kunnilta nopeammin yhteistyössä kuin yksin.

Fisu-verkoston toimintaa tukee asiantuntija-apua antava palvelukeskus, jonka toiminnasta vastaavat Motiva Oy ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Palvelukeskus laskee Fisu-kuntien lähtötilanteen valittujen indikaattorien perusteella, auttaa hahmottamaan keskeisimpiä kuntakohtaisia toimenpiteitä sekä tarjoaa mahdollisuuden vertaisoppimiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen.

Parhaat käytännöt kiertoon

Lisäksi palvelukeskus vastaa verkostoa tukevasta yleisestä viestinnästä, neuvoo eteenpäin mm. julkisissa hankinnoissa, energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämisessä, teollisissa symbiooseissa ja energia- ja materiaalitehokkuussopimuksissa sekä kanavoi tutkimus- ja ennakointitietoa kuntien tueksi.

Samalla palvelukeskus tukee ja edistää kuntien mahdollisuuksia saavuttaa – nykyiset ja tulossa olevat – kansalliset ja EU:n päästövähennys- ja jätetavoitteet. Palvelukeskus myös ylläpitää ohjeita tiekarttamenetelmästä ja parhaista käytännöistä, tiedottaa rahoitusmahdollisuuksista, edesauttaa yhteishankkeiden käynnistämistä ja kehittää kuntia tukevia työkaluja erillishankkeissa.

Fisu-verkoston jäsen saa käyttöoikeuden Fisu-logoon ja Fisu-brändin hyödyntämiseen markkinoinnissa ja viestinnässä. Fisu-verkoston jäsenyys profiloi edelläkävijäkuntia ja tuo ylimääräistä brändiapua.

Fisu-verkoston tavoitteena on edistää sitoutuneiden kuntien asemaa kansallisesti tunnustettuna edelläkävijäkuntien joukkona, jotka ovat toteuttamassa kansallisia kehityspilotteja ja hyödyntämässä ensimmäisten joukossa uusia tukimekanismeja.

Resurssiviisaiden ratkaisujen käyttöönotto kuten esimerkiksi paikallisen uusiutuvan energian käyttö, sivutuotteiden hyödyntäminen, lähiruoan tuotannon ja käytön edistäminen, energiatehokkuustoimenpiteet, autoriippuvuuden vähentäminen ja liikkumisen ohjaus ovat aluetaloudellisesti kannattavia, vahvistavat paikallisia elinkeinoja, luovat työpaikkoja ja edistävät alueen elinvoimaisuutta.