Siirry sisältöön

Tietoa Fisusta

Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee päästöttömyyttä, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.

Kunta, yritykset ja muut paikalliset toimijat rakentavat yhteisen vision ja tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi. Ne tunnistavat uusia yhteistoimintamahdollisuuksia ja tekemisen tapoja. Pyrkimyksenä on vahvistaa kunta- ja aluetaloutta, luoda työpaikkoja ja edistää kestävää hyvinvointia.

Kuva 1. Fisun toimintamalli.

Tavoitteet ja välitavoitteet

Tavoitteet

– ei kasvihuonekaasupäästöjä 2050
– ei jätettä 2050
– ei ylikulutusta 2050

Välitavoite päästöttömyyteen (ei kasvihuonekaasupäästöjä)

Suositus on, että kaikki Fisu-kunnat sitoutuvat 80 prosentin päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Minimipäästövähennystavoite on kuitenkin vähintään 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Jokainen Fisu-kunta määrittelee välitavoitteensa täsmällisesti, ja se tuodaan myös kunnan päättäjille ja Fisu-verkkosivuilla selkeästi esiin.

Välitavoite jätteettömyyteen

Kotitalousjätteen määrä Fisu-kuntien seuduilla vähenee ja kierrätysaste nousee saavuttaen 65 % tason vuoteen 2030 mennessä.

Välitavoite globaalisti kestävälle kulutukselle

Kulutusperäinen hiilijalanjälki puolittuu vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Tekoja, tietoa ja asiantuntija-apua

Fisuun kuuluu tällä hetkellä yksitoista kuntaa: Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Riihimäki, Turku ja Vaasa. Verkoston koordinaattoreina toimivat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Motiva, jotka yhdessä muodostavat Fisu-kuntia tukevan palvelukeskuksen. Se kanavoi ajankohtaisinta tietoa ja osaamista kunnille ja muille sidosryhmille, ja tuo esiin Fisu-verkostoa teemaan liittyvissä tapahtumissa ja kansallisessa mediassa.

Fisu-verkoston toimintaa ohjaa yhteistyökumppaneista muodostuva neuvottelukunta, jossa ovat edustettuina Sitra, Motiva, SYKE, Kuntaliitto, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä verkostokuntien edustajat. Neuvottelukunta päättää verkoston toiminnan kehittämisestä ja pelisäännöistä sekä hyväksyy uudet jäsenet erikseen sovittavan hakemusmenettelyn perusteella.

Kuva 2. Fisu-verkoston organisaatiokaavio. © SYKE