Siirry sisältöön

Fisu-verkoston erillishankkeet

Erillishankkeiden avulla edistetään Fisu-verkoston kuntien resurssiviisaustyötä ja tarjotaan samalla työkaluja ja keinoja myös muille kunnille. Hankkeet ovat konkreettinen tapa edistää asioita yhdessä ja saada toiminnalle rahoitusta.

Hankeideat ovat lähtöisin verkoston kuntien tunnistamista tutkimus- ja kehitystarpeista, joita ideoidaan ja toteutetaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuntien ja Fisu-palvelukeskuksen, Motivan ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Fisu-verkoston erillishankkeissa on edistetty resurssiviisaustyön toimeenpanon ja johtamisen eri osa-alueita:

  • REIJO eli Resurssiviisaiden kuntien tiedolla johtaminen -hankkeessa pureudutaan uusiin tapoihin kerätä ja hyödyntää entistä tehokkaammin ja vaikuttavammin erilaista resurssiviisaustietoa kustannustehokkaiden toimenpiteiden tunnistamiseksi kunnan talouden vuosisuunnittelussa. (2022−2023)
  • REETTA eli Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen: Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan tapoja nivoa ilmastotavoitteiden edistäminen osaksi kunnan talousjohtamista (2021-2022)
  • REMI eli Resurssiviisaustoimenpiteiden vaikuttavuuden mittaaminen kestävien kaupunkien johtamisen tukena -hankkeessa kehitettiin indikaattoreita resurssiviisaustyöhön (2020)
  • REIVI eli Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot -hankkeessa kehitettiin kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyön toimintamalleja (2019-2021)
  • Hankkeissa keskitytään erityisesti tekemisen vaikuttavuuteen ja tiedon käytettävyyteen. Fisu-verkostossa on mukana yhdentoista kunnan joukko, joissa on käytössä useita hyviä käytäntöjä. Hyvien käytäntöjen monistaminen ja näiden jalostaminen ovat isossa roolissa verkoston erillishankkeissa. Hankkeissa hyödynnetään verkoston jäsenten eri vahvuuksia ja kontakteja.

    Erillishankkeiden rahoitusvaihtoehdot vaihtelevat riippuen hankkeen teemasta ja käynnissä olevien aktiivisten rahoitushakujen tilanteesta.