Siirry sisältöön

Hyvinkää päivittää ympäristöohjelmansa

Uutiset 30.5.2022

Hyvinkää on liittynyt HINKU-kuntien verkostoon 2016, FISU-verkostoon 2017 ja kuntien energiatehokkuussopimukseen jo vuonna 2004. Näiden verkostojen tavoitteita ja toimenpiteitä on käsitelty yhdessä Hyvinkään ekologisen kestävyyden tiekartassa 2019–2050, joka laadittiin laajalla osallistamisella, sekä siitä johdetussa ympäristöohjelmassa valtuustokaudelle 2019–2021. Tiekartassa visioidaan, miten FISU- ja HINKU-kuntien tavoitteita kohti edetään ja ympäristöohjelmaan on koottu konkreettisempia lähivuosien toimenpiteitä. Nämä vahvistettiin kaupunginvaltuustossa 16.12.2019.

Uuden valtuustokauden ympäristöohjelman päivitystyötä tehtiin Hyvinkään kaupunkistrategia Pelikirjan päivitystä seuraten ja uusi ympäristöohjelma kattaa päivitetyn Hyvinkään Pelikirja 2.0:n loppukauden 2023–2027. Ympäristöohjelma toteuttaa Pelikirjan kestävän kehityksen tukipilaria. Tukipilarit ovat strategian pysyviä rakenteita, ja ne tulee ottaa huomioon sekä palvelutoiminnassa että Pelikirjan kärkihankkeita toteutettaessa. Päivitys tehtiin kaupunkiorganisaatiossa virkatyönä. Vuodelle 2025 suunnitellun tiekartan päivityksen yhteydessä mietitään uudelleen osallistamista.

Tiekartta ja sitä toteuttava ympäristöohjelma keskittyvät ekologiseen kestävyyteen ja ne on jaoteltu seuraaviin teemakaistoihin:

  1. Energiantuotanto ja kulutus
  2. Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
  3. Jätteet ja materiaalit
  4. Ruoan ja veden tuotanto ja kulutus
  5. Luonnonvarat ja elinympäristö
  6. Ympäristötietoisuus

Ympäristöohjelma menee kesäkuussa luottamushenkilökäsittelyyn. Myös valtuustolle vuosittain tehtävä ympäristöraportti on menossa luottamushenkilökäsittelyyn kesäkuussa.