Siirry sisältöön

Hyvinkäälle KuntaHelmi-avustusta luontokohteiden hoitoon

Uutiset 30.5.2022

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt Hyvinkään kaupungille avustusta KuntaHelmi-erityisavustushankkeisiin. Kaupunki haki avustusta lehtojen ja harjurinteiden hoito- ja kunnostustöihin Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueella sekä Suomiehen paahde-elinympäristöjen hoitoon ja vieraslajien torjuntaan.

Avustuksen määrä on 80 prosenttia avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta myönnettiin yhteensä noin 54 000 euroa. Hankkeet on toteutettava lokakuun 2023 loppuun mennessä.

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Lisäksi ohjelma edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.