Siirry sisältöön

Ilmastotyössäkin tärkeintä on ihmisten johtaminen

Blogit 25.5.2022

Tiekarttojen ja toimenpideohjelmien sijaan ilmastotyössäkin tärkeintä on ihmisten johtaminen. Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen (REETTA) -hankkeessa on tehty uraauurtavaa työtä kuntaorganisaatioissa tyypillisten ajattelumallien muuttamiseksi, jotta talousarvioeurot saataisiin linkitettyä päästövaikutuksiin.

Osallistuvat edelläkävijäkunnat ovat rohkeasti lähteneet kokeilemaan uutta ja etsimään tapoja tehdä ilmastotyöstä osa kunnan normaalia toimintaa. Tarkoitus on sovittaa yhteen ilmasto- ja talousjohtaminen. Resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien Fisu-verkoston kaikkiaan 11 kunnasta 7 eli Ii, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Riihimäki ja Turku ovat yhdessä kehittäneet ilmasto- ja talousnäkökulmien yhteensovittamista sekä arvioineet omaa toimintaansa.

Menetelminä on käytetty muun muassa kokeilua ja vertaisoppimista. Juuri kokeilujen kautta on jatkotyöstöön valikoitu ilmastotavoitteiden linkitys talouden vuosisuunnitteluun sekä ilmastotavoitteiden huomioiminen kunnan investoinneissa. Aivan aluksi kuvattiin kuntien lähtötilannetta. Kunnat arvioivat itse olemassa olevia hyviä käytäntöjään sekä kehittämisen kohteita.

Jokainen kunta on työstänyt asioita omista lähtökohdistaan, eikä yhdelläkään kunnalla kokeilu ole ollut samanlainen, vaikka samoja teemoja onkin työstetty. Kunnat ovat päässeet hyvään alkuun, mutta kehitettävää riittää vielä pitkään. Tärkeintä antia yhteistyöstä on ollut kuntien kokemusten ja oppien jakaminen toinen toisilleen sekä ymmärryksen lisääminen kuntaorganisaation sisällä. Mikä parasta, kuntien talousosaajat on saatu mukaan työhön.

Ymmärrystä ilmastotyöstä on lisäksi jaettu laajemmin kunnan sisällä ottamalla eri toimialojen edustajat mukaan työpajoihin. Tarkoituksena on lisätä tietoa tavoitteista ja vastuuttaa kultakin toimialalta henkilöitä niin, että he ymmärtävät oman roolinsa tavoitteen saavuttamisessa.

Myös kuntatalous hyötyy ja kuntien elinvoimaisuus kasvaa, kun kuntien toimenpiteet ja investoinnit suuntautuvat ilmaston kannalta vaikuttavimpiin toimiin!

Anna Sahiluoma, Motiva Oy

Kirjoittaja:
Anna Sahiluoma toimii Motivassa energiatehokkuuden asiantuntijana erityisesti kunta-alan energiatehokkuusopimusten parissa ja edelläkävijäkuntien Fisu (Finnish Sustainable Communities) -verkostossa.

Lisätietoa REETTA-hankkeesta:
Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen (REETTA)(siirryt toiseen palveluun)