Siirry sisältöön

JKL: Ilmastoviisas kaavoitus

Uutiset 1.6.2023

Jyväskylän kaupungin kaavoituksessa kokeillaan ja kehitetään työkaluja ilmastovaikutusten arvioinnin tueksi. Tavoitteena on, että kaupungin suunnittelussa, sen eri suunnittelutasoissa ja niitä ohjaavissa toteuttamisohjelmissa otetaan kattavasti huomioon ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvät näkökulmat.

Kaavoitusprosessi 2.0 -ennakointi, data ja seuranta ilmastoviisaan kaupunkisuunnittelun kulmakivinä

Miten kestäviä ratkaisuja voidaan edistää kaupunkisuunnittelun keinoin muuttuvassa maailmassa? Ja millaista tietoa tarvitsemme tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi?

Ilmastoviisasta kaavoitusta edistetään Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelussa vuosina 2023–2024 ”Kaavoitusprosessi 2.0 -ennakointi, data ja seuranta ilmastoviisaan kaupunkisuunnittelun kulmakivinä – tiedoista työkaluiksi ja prosesseiksi” -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on valjastaa olemassa oleva tieto ja digitaalisten työkalujen uudet soveltamismahdollisuudet kestävän kaupunkisuunnittelun prosessiin.

Hankkeen keskiössä on tutkimuksellinen ote rakentamisen alueellisiin ilmastovaikutuksiin ja niiden prosessimaiseen huomioimiseen jokapäiväisessä työssä. Hanke on saanut tukea ympäristöministeriön vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen sekä vähähiilisten ratkaisujen löytäminen ja käyttöönotto rakennetussa ympäristössä. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).

Hankkeen eteneminen

Hanke käynnistyy kesällä 2023.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat:

  • ilmastovaikutusten arvioimisen kehittäminen eri kaavatasoilla
  • pilottikohteiden tutkiminen
  • jatkuvan oppimisen käytänteiden tukeminen
  • yhteistyömallien syventäminen
  • johtamisjärjestelmän kehittäminen
  • prosessioppaan luominen

Hankkeen etenemistä voit seurata tällä verkkosivulla. Päivitämme verkkosivulle hankkeen aikana valmistuvaa materiaalia.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki
hankekoordinaattori Ella Tammisto
puh. 040 777 5646
ella.tammisto[at]jyvaskyla.fi