Siirry sisältöön

Jyväskylän kaupunki sitoutuu pitkäjänteisesti resurssiviisauteen

Uutiset 4.11.2022

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmapäivitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 31.10. Ohjelma luotsaa kaupunkia ja kaupunkilaisia kohti kestävää arkea ja toimii kaupungin resurssiviisaustavoitteiden toteuttamisen työkaluna.

Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen.

Resurssiviisausohjelmalla ohjataan kaupunkia kohti kestävää arkea

Päivitetty ohjelma sisältää seitsemän teeman alle jaettuja käytännön toimia, joita edistämällä kaupunki tukee asukkaidensa kestävän arjen toteuttamista. Kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030, joten ohjelmassa painottuvat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen liittyvät toimet. Luonnonvarojen resurssiviisas käyttö, kiertotalouden ratkaisujen edistäminen, luonnon monimuotoisuuden parantaminen sekä luontohaittojen ehkäiseminen ovat myös osa ohjelman tavoitteita ja toimia.
 
Ohjelman toteutumista voi jatkossa seurata kuka tahansa kaupungin Ympäristövahti-palvelusta, joka julkaistaan marraskuun lopussa. Ympäristövahti on verkkosivuilla toteutettava palvelu, joka sisältää ajantasaista ja erilaisten kuvaajien kautta havainnollistettua tietoa ohjelman tavoitteiden seurantaan määritellyistä mittareista ja toimista.

Uusia ratkaisuja muun muassa ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin

Asukkaille ohjelman tulokset näyttäytyvät monin eri tavoin. Fiksua liikkumista edistetään esimerkiksi kattavan joukkoliikenteen avulla sekä kehittämällä pyörä- ja liityntäpysäköintiä ja tehostamalla jalankulku- ja pyöräteiden hoitoa. Arjen kiertotalouteen tuodaan uusia palveluja ja kehitetään entisiä muun muassa materiaalien kierrätystä tehostamalla. Uudenlaisia tapoja toimia kestävällä tavalla testataan erilaisissa kokeiluissa. Ympäristötietoisuutta lisätään ympäristökasvatuksen ja -koulutuksen sekä viestinnän avulla.
 
− Myös luontoarvot näkyvät ohjelmassa monella tapaa. Puhtaat luonnonvedet ja laadukas luonnonsuojeluverkosto ovat meille tärkeitä. Luonnon saavutettavuutta parannetaan entisestään. Kaupunkivihreän avulla lisätään kaupunkilaisten viihtyisyyttä sekä kaupunkiluonnon monimuotoisuutta, kertoo ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen.
 
Uutena sisältönä ohjelmaan on lisätty tavoitteita ja toimia ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumiseksi. Esimerkiksi hulevesien hallinnassa ja metsien hoidossa kehitetään ja otetaan käyttöön ratkaisuja, joilla voidaan entistä paremmin varautua ja sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin.

Kuva 2. Puutarhakadun havainnekuva.

Tulevaisuuden kestävää arkea rakennetaan yhdessä

Kaupungin omissa toiminnoissa resurssiviisaus ulottuu hankinnoista koko elinkaaren kautta jätteen minimoimiseen ja materiaalina hyödyntämiseen. Kaupungin toimitiloissa edistetään uusiutuvan energian käyttöönottoa sekä energian ja veden tehokasta käyttöä. Myös tilojen käyttöastetta pyritään parantamaan.
 
Jyväskylän tavoitteena on olla kansainvälisesti tunnettu kestävän kehityksen kaupunki. Kansainvälistä hanke- ja tutkimustoimintaa sekä muuta yhteistyötä lisätään, ja kaupunki viestii aktiivisesti resurssiviisaustyöstään niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Resurssiviisauden toteutuminen Jyväskylässä vaatii myös paikallista yhteistyötä eri tahojen, kuten yritysten, yhteisöjen, oppilaitosten ja kaupunkilaisten kanssa.  
 
− Kutsumme kaikki jyväskyläläiset mukaan yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. Jos sinulla on jokin idea, mitä voisimme tehdä yhteistyössä, ole rohkeasti yhteyksissä! kehottaa Pietarinen.

Lue lisää resurssiviisausohjelmasta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Lisätiedot:
Jyväskylän kaupunki
ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen
paivi.pietarinen[at]jyvaskyla.fi
puh. 050 526 0436
 


Meillä Jyväskylässä resurssiviisaus tarkoittaa kestävän arjen tekoja. Sitä, että pidämme yhdessä huolta ympäristöstämme ja hyvinvoinnistamme. Käytämme energiaa järkevästi ja tilamme taipuvat moneen käyttöön. Kompaktissa kaupungissamme on helppo liikkua fiksusti. Kulutamme vähemmän ja kierrätämme tehokkaasti. Luontoelämykset löytyvät läheltä.