Siirry sisältöön

Kuntaliiton blogi: Ilmasto- ja talousjohtamisen yhteistyöllä vaikuttavuutta kunnan ilmastotyöhön

Blogit 8.4.2022

Ilmastonmuutoksen hidastamisessa tarvitaan päätöksenteon ja johtamisen tueksi tietoa sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamista. Kunnissa tämä merkitsee sisäisen vuoropuhelun ja yhteisymmärryksen kehittämistä ilmastotyön tavoitteista ja käytännöistä. Ilmastovaikutukset on huomioitava suunnittelussa ja seurannassa sekä hankintojen ja investointien johtamisessa.

Päästövähennyskeinoista halutaan löytää ja valita kustannustehokkaimmat. Toisaalta myös nykytilan säilyttämisen ilmasto- ja talousvaikutukset pitää arvioida. Vaikuttavista ilmastotoimista ja -investoinneista voidaan pidemmällä aikavälillä odottaa elinkaarihyötyjä myös kuntataloudelle ja kuntien elinvoimaisuudelle. Tämä kytkeytyy läheisesti kuntajohtamisessa päätösten vaikutusten ennakkoarviointiin.

Lue koko blogikirjoitus Kuntaliiton verkkosivuilta:
Ilmasto- ja talousjohtamisen yhteistyöllä vaikuttavuutta kunnan ilmastotyöhön(siirryt toiseen palveluun)