Siirry sisältöön

Kuntien resurssiviisautta edistämässä: Fisu-kunnat koolla Turussa

Uutiset 20.12.2023

Fisu-kunnat olivat koolla marraskuussa kahden päivän ajan Turussa. Tapaamisessa jaettiin kokemuksia ja oppeja kuntien resurssiviisaustyön edistämiseen sekä ideoitiin uusia ajankohtaisiin toimiin keskittyviä yhteishankkeita.

Maankäyttösektorin ilmastotoimien ja ekologisten kompensaatioiden toteuttamisesta

Tapaamisen ensimmäinen päivä toteutettiin yhteistyössä Hiilestä kiinni -ohjelman Kuntanielu -hankkeen kanssa. Keskustelu keskittyi vapaaehtoisiin hiilimarkkinoihin, nielujen lisäämistoimiin sekä ekologisiin kompensaatioihin. Erityisesti ajankohtaista oli tässä teemassa kuntien käyttöön laadittava opas. Fisu-verkosto ja Kuntanielu-hankkeen toimijat ideoivat ja pohtivat evästyksiä oppaan koostamistyöhön.

Innostavan työpajan jälkeen Turun kaupunki järjesti kuntatoimijoille kierroksen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle, joka on maailman johtava toimija alallaan kehittämillään teknologioilla ja toimintamalleillaan.

”Fisu-verkoston ytimessä on toisilta oppiminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen. Nyt saimme tutustua Turun hienoihin esimerkkeihin ja kuulla yhteisten keskustelujen kautta muidenkin kaupunkien kokemuksista. Hyvät käytännöt jakoon ja käyttöön!”, sanoitti Fisu-verkoston neuvottelukunnan puheenjohtaja, Lahden kaupungin ympäristöjohtaja Elina Ojala.

Tehokasta resurssiviisaustyötä ja ideointia uusista yhteisponnisteluista

Toinen päivä keskittyi Fisu-verkoston kuntien resurssiviisaustyön johtamisen kehittämiseen ja käytännön tekemisen edistämiseen. Jarmo Muurman ympäristöministeriöstä kertoi ajankohtaiset terveiset valtionhallinnosta viitaten hallitusohjelmaan ja kuntien kestävyyden ja elinvoiman vahvistamiseen, varsinkin ilmasto-, kiertotalous- ja kulutustoimenpiteisiin.

Kuntien keskusteluissa nousi erityisesti esille mahdollisuus saada seurantatietoa toiminnan vaikuttavuudesta. Indikaattoritiedon hyödyntäminen herätti paljon keskustelua. Lisäksi resurssiviisaustyön tavoitteet tunnistettiin todella ajankohtaisiksi. Ne ovat hyvin kytköksissä kuntien strategiseen johtamiseen. Kunnat toivoivat, että suunnitelmallista resurssiviisaustiekarttatekemistä kehitetään tiiviimmin yhteen strategisemman johtamisen kanssa.

Näiden teemojen lisäksi todettiin, että paljon täytyy tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi ja on tärkeä verkostona osata suunnata kehittämisen toimenpiteet vaikuttaviin ja hyvin ajankohtaisiin toimiin. Kunnat ideoivatkin seuraavaa yhteishanketta. Tässä ideoinnissa kestäviin kulutustottumuksiin kohdistuva tekeminen ja vähähiilinen rakentaminen selvästi saivat kannatusta kunnista.

Fisu-verkosto toimii aktiivisesti ja tiiviissä yhteistyössä. Kunnat kokivat, että olisi hyvä saada kasvatettua verkoston kokoa saaden lisää edelläkävijäkuntia mukaan tekemiseen. Fisu-verkosto toivottaakin lämpimästi kuntia mukaan toimintaan – ajankohta verkoston edistämille resurssiviisauden teemoille ja tavoitteille on mitä ajankohtaisin!

Lisätietoa:

Johtava asiantuntija Okariina Rauta, +358 (0) 9 6122 5071, etunimi.sukunimi@motiva.fi
Suunnittelija Venla Riekkinen, +358 29 525 1942, etunimi.sukunimi@syke.fi

Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee päästöttömyyttä, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Verkosto nykyisellään koostuu 11 edelläkävijäkunnasta: Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Riihimäki, Turku ja Vaasa. Verkoston toimintaa koordinoi yhteistyössä Motiva Oy ja Suomen ympäristökeskus (Syke). Toimintaa ohjaa neuvottelukunta, jossa on edustettuina ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Kuntaliitto, Sitra ja verkoston kunnat sekä Motiva Oy ja Syke.