Siirry sisältöön

Lah­den il­mas­to-oh­jel­man päi­vi­tys jul­kais­tu

Uutiset 8.6.2023

Lahdella on hyvät mahdollisuudet saavuttaa hiilineutraalius lähivuosina, ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa. Kaupunki on tehnyt kevään aikana päästövähennyksistä tarkennetut laskelmat ja skenaariot.

Lahden kaupungin tuoreet päästöskenaariot vuosille 2025–2030 ennustavat, että erityisesti energiasektorin päästöt vähenevät merkittävästi lähivuosina, mutta liikenteen päästöt laskevat hitaasti.

Skenaarion perusteella Lahti voi tavoittaa 80 prosentin päästövähennyksen lähivuosina, mutta hieman alkuperäisen tavoitteen 2025 jälkeen. Tämä johtuu yhtäältä siitä, että erityisesti liikenteen päästöt ovat laskeneet ennakoitua hitaammin. Toisaalta syynä ovat aiempaa tarkemmat päästölaskennat ja muutokset kansallisissa ennusteissa.

Hiilineutraalius edellyttää 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 1990 verrattuna. Tarkennetut päästölaskennat osoittavat, että Lahden alueen tuotannolliset hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 64 prosenttia vertailuvuodesta 1990. Aiemman tiedon perusteella vähennys oli 69 prosenttia. Ero johtuu siitä, että myös vertailuvuoden 1990 lukuja on tarkennettu.

Nämä tiedot selviävät Lahden ilmasto-ohjelman päivityksestä, jonka kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.6.2023.

Mahdolliset muutokset tavoiteaikatauluun tehdään kaupunginvaltuuston käsittelyssä syksyllä.

Hiilineutraalius edellyttää kaupungin, yritysten ja asukkaiden yhteistyötä

Lahden kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 2019 Lahden Kestävän energian ja ilmastonmuutoksen toimenpidesuunnitelman (SECAP). Toimenpidesuunnitelma on päivitetty kevään 2023 aikana ja nimetty lyhyemmin Lahden ilmasto-ohjelmaksi.

– Lahdella on edelleen hyvät mahdollisuudet saavuttaa hiilineutraalius ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin lisätoimia, sanoo ympäristökoordinaattori Aino Kulonen.

– Energiasektorilla tarvitaan Ren-Gasin mahdollistama hiilen talteenotto tai vaikuttavuudeltaan vastaava investointi, ja liikenteessä on sitouduttava uusiin paikallisiin toimenpiteisiin. Kestävän liikkumisen vuosi 2025 on mahdollisuus kokeiluille.

Kulonen nostaa esiin myös hiilinielut ja kompensaation, joissa on keskityttävä paikallisen mallin kehittämiseen ja kustannustehokkaiden menetelmien tunnistamiseen. Innovaatiokilpailuilla voidaan suunnata resursseja uusille vaikuttaville avauksille.

– Tavoitteen toteutuminen vaatii laajaa yhteistyötä kaupungin, yritysten ja asukkaiden kesken. Liikenteen päästökehityksessä korostuu myös kansallinen ilmastopolitiikka, Kulonen kommentoi.


Uutista on päivitetty 12.6.2023, klo 17.07. Alun perin kerrottiin, että ilmasto-ohjelma menee kaupunginhallituksen käsittelyyn 12.6.2023. Kokouksen jälkeen uutista muokattiin tiedolla siitä, kaupunginhallitus hyväksyi ilmasto-ohjelman päivityksen.