Siirry sisältöön

Lahden kaupungintalon peruskorjaustyömaalla purkutyöt saatu päätökseen

Uutiset 21.3.2022

Ensimmäinen merkittävä työvaihe Lahden kaupungintalon peruskorjaustyömaalla on saatu päätökseen, kun purkutyöt valmistuvat maaliskuussa 2022. Kaupungintalo on Eliel Saarisen suunnittelema 110-vuotias arvorakennus.

Kaupungintalon massiivisessa purkutyössä jokaisesta talon neljästä kerroksesta on purettu lähes kaikki pintarakenteet seinärappauksia lukuun ottamatta sekä avattu välipohjia ja tehty niihin isot läpivientiaukot hissikuilulle. Sisäpihan kellarikerroksessa maanvaraisten lattioiden vanhat maa-ainekset on imetty pois uuden kapillaarisorakerroksen ja alapohjan tiivistystöiden sekä viemäröinnin ja muun talotekniikan toteuttamista varten. Myös rakennuksen vesikaton purkutyöt on saatu päätökseen ja seuraavaksi käynnistetään uudelleenrakennustyöt mittavan sääsuojan alla.

Parhaillaan kerroksissa toteutetaan purkujen jälkeisiä tarkastuksia, joissa varmistetaan vanhojen rakenteiden puhtaustaso ennen uudelleenrakentamisvaihetta.

– Purkutyöt sujuivat hyvin. Itse purettavassa rakennuksessa ei löytynyt yllätyksiä, mutta muutamat suunnitelmista poikkeavat rakenteet pohjakerroksen ja sisäpihan maapohjassa olivat odottamattomia, sillä niitä ei voitu aiemmin todeta. Tämän vuoksi vesilasi-injektoinnit jatkuvat sisäpihalla vielä hetken aikaa, työmaapäällikkö Juha Pohjoisvirta kertoo.

Purkujätteestä 99 prosenttia hyötykäyttöön

Rakennuksen purkuvaiheessa rekkaliikenne työmaalta on ollut vilkasta, kun purkujätettä kuljetetaan eteenpäin kierrätettäväksi tai jatkokäsittelyä varten. Purkujätettä lähes 4 000 neliömetrin laajuisesta kiinteistöstä muodostui yhteensä 614 tonnia. Purkujätteen hyötykäyttöasteelle asetettiin hankkeen alussa korkeat tavoitteet, ja nyt jätteestä onkin hyötykäytetty vaikuttavat 99 prosenttia eli 609 tonnia.

Suurimman osuuden purkujätteestä muodostaa betoni- ja tiilijäte, joiden osuus on noin 70 prosenttia kokonaispurkujätemäärästä. Jätteet on toimitettu purku-urakoitsijan toimesta Purkupiha Oy:n Lahden jätteenkäsittelyasemalle. Käsittelyasemalla rakennusjätekuormista lajitellaan koneellisesti pois energia- ja puujäte, eristevilla, kattohuovat sekä metallit omiin jakeisiinsa. Energia- ja puujätekuormat jalostuvat jätelaitoksen omalla murskauslinjalla ympäristöystävällisiksi kierrätyspolttoaineiksi voimalaitoksille.

Betonijätteestä jätelaitos jalostaa itse omilla asemillaan CE-sertifioitua uusiokiviainesta, Demorockia. Jätebetonista tuotteistetulla uusiokiviaineksella korvataan myös neitseellistä kiviainesta maanrakentamisessa. Yli 0,5 metrin betonijätteet pulveroidaan sopivaan palakokoon betonimurskausta varten. Alle 0,5 metrin betoni- ja tiilijätekuormat ovat suoraan valmiita murskaukseen.

Puuovet ja ikkunat entisöitynä takaisin kaupungintaloon

Huomioitavaa on, että osa nyt puretusta aineksesta palautuu aikanaan takaisin rakennukseen entisöitynä. Esimerkiksi puuovet ja ikkunat viedään pajalle, tarkastetaan ja korjataan uusiokäyttöä varten. Osa valaisimista ajanmukaistetaan energiapihein led-valoin. Vanhoja patinoituneita julkisivun kuparipellityksiä on irrotettu ja tullaan asentamaan uudelleen myöhemmin. Vanhoja ornamentteja puolestaan pyritään säilyttämään ja korjaamaan paikan päällä.

Purkutyöt on suoritettu kiinteistön alkuperää kunnioittaen ja rakennuksen eri aikakausien rakennushistoriaa vaalien. Arvokkaiden rakenteiden ja pintojen suojaus on tehty museoasiantuntijoiden ohjeiden mukaisesti ja katselmoitu.

Rakennuksen arvokkaimmat 80-luvulla konservoituidut tilat on suojeltu ja eristetty muusta purkutyömaasta. Ennalleen jäävät pääsisäänkäynti sivutiloineen sekä toisen kerroksen aula ja valtuustosali, jotka on jo korjattu Saarisen henkeen 80-luvulla.  Perusparannuksen tavoitteena on uudistaa talotekniikkaa sekä muokata tilat vastaamaan nykyisiä tilatarpeita sekä tilojen toiminnallisia vaatimuksia. Samalla parannetaan rakennuksen toimivuutta ja viihtyisyyttä, sekä saavutettavuutta, jotta rakennus olisi nykyistä aktiivisempi osa kaupunkilaisten arkea.

Lisätietoja:

SRV
työmaapäällikkö Juha Pohjoisvirta
puh. 040 562 6500
juha.pohjoisvirta@srv.fi

Lahden Tilakeskus
projektipäällikkö Sari Honkanen
puh. 044 416 3540
sari.honkanen@lahti.fi

www.lahti.fi/kaupungintalo(siirryt toiseen palveluun)