Siirry sisältöön

Lahdessa parannetaan valkoselkätikan elinympäristöä harventamalla kuusia kaupungin tikkametsissä

Uutiset 19.9.2022

Lahden kaupungin omistamissa metsissä tehdään syksyn aikana luonnonhoitotöitä osana ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Töiden tavoitteena on vahvistaa kaupungin metsien luontoarvoja ja valkoselkätikan säilymistä Lahden alueella. Hoitotoimet ovat eduksi myös muulle Suomen tikkalajistolle.

Suurin osa hoidettavasta alueesta on luonnonsuojelualueita, kuten Kilpiäisten tikkametsä, Ritamäki ja Haikkarinniemi. Myös Alasenjärven eteläpuolisissa rantametsissä Herrasmannin alueella parannetaan valkoselkätikan elinympäristöä luonnonhoitotöiden avulla.

Metsissä sahataan pääosin noin 1–6 metriä korkeita nuoria kuusia. Kaadetut kuuset jätetään maahan tai ne kerätään kasoihin ajoväylien varrelle poisvietäväksi.

Metsänhoito auttaa myös muita lajeja

Hoitotoimet auttavat elinympäristöä säilymään valkoselkätikalle riittävän avoimena ja laadukkaina. Hoitotöistä hyötyvät myös monet avoimempaa elinympäristöä vaativat lehtolajit. Alueet, joissa hoitotöitä tehdään, kuuluvat valkoselkätikan elinpiiriin ja ne sisältyvät lähes kokonaan myös 1990-luvulla tehdyn valkoselkätikan suojelusuunnitelman kohteisiin.

Valkoselkätikka on Suomen uhanalaisuusluokituksen mukaan vaarantunut lintulaji. Lajin uhanalaisuuden syinä ovat lahopuun väheneminen sekä metsien puulajisuhteiden muutokset, kuten lehtipuiden määrän alentuminen ja lehtojen kuusettuminen.

Hämeen ELY-keskus vastaa siitä, että suunnitellut hoitotoimet ovat luonnonsuojelualueiden perustamispäätösten rauhoitusmääräysten mukaisia.

Luonnonhoitotöistä vastaavat Hämeen ELY-keskus ja Lahden ympäristöpalvelut. Hoitotoimet tehdään syksyn 2022 aikana ja ne toteutetaan pääasiassa valtion varoin.

Lisätiedot:

Lahden kaupungin ympäristöpalvelut
luonnonsuojeluvalvoja Mia Honkanen
puh. 050 559 4053

Hämeen ELY-keskus
ympäristösuunnittelija Hannu Sillanpää
puh. 029 502 5254