Siirry sisältöön

Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmaa päivitetään – asukkaat mukaan kyselyn avulla

Uutiset 20.5.2022

Jyväskylän kaupunki päivittää parhaillaan eri yhteistyötoimijoiden kanssa Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelmaa, joka tukee kaupungin eri toimintoja ja toimialoja käyttämään luonnonvaroja, raaka-aineita ja energiaa kestävästi ja harkitusti.

Ohjelman vision mukaan Jyväskylä on päästötön, jätteetön ja ylikulutukseton kestävän hyvinvoinnin kaupunki vuonna 2040 ja hiilineutraali vuonna 2030. Tällä hetkellä Jyväskylän alueen ekologinen jalanjälki on nelinkertainen kestävän käytön tasoon verrattuna, mikä tarkoittaa sitä, että Jyväskylässä on kulutettu vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana loppuun vuoden 2022 laskennalliset luonnonvarat.

– Ohjelman avulla järkeistämme toimintaamme, koordinoimme resurssiviisaustyötä ja yksinkertaistamme seurantaa ja raportointia. Tavoitteenamme on muun muassa vähentää tehokkaasti päästöjä ja edistää monipuolisesti kiertotaloutta, kertoo ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen.

Resurssiviisaus on näkyvä osa kaupungin toimintaa

Resurssiviisaus on yksi Jyväskylän kaupunkistrategian neljästä kärjestä, joten kestävä kehitys näkyy läpileikkaavana kaikessa kaupungin toiminnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaupunkiorganisaatio on sitoutunut käyttämään kaupungin kiinteistöissä sataprosenttisesti uusiutuvaa sähköä sekä minimoimaan kaatopaikalle, polttoon ja vientiin menevän jätteen määrän.

Maankäyttöä ohjataan yleiskaavassa, jossa asumisen, työpaikkojen ja palveluiden sijoittelua ohjataan tiiviimmäksi ja hyvien joukkoliikenneväylien varsille. Täydennysrakentaminen suunnataan jo rakennetuille alueille virkistysalueiden sijaan.

Resurssiviisauden visioiden toteutuminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa sekä asukkaiden tietoisuuden kasvattamista viestinnällisin keinoin ja osallistamista resurssiviisaustyön suunnitteluun ja toteutukseen. Nyt käynnissä olevaan päivitystyöhön Jyväskylän asukkaat pääsevät osallistumaan heille suunnatun sähköisen kyselyn kautta.

– Lisäksi Jyväskylässä on esimerkiksi parannettu vähäpäästöisten ajoneuvojen tankkausta ja latausta. Olemme myös pystyneet pienentämään ruokahävikkiä ja kasvattamaan lähi-, kasvis- ja luomuruuan osuutta kaupungin ruokapalveluissa, iloitsee Pietarinen.

Jyväskylässä on tehty kestävän kehityksen työtä aktiivisesti jo 1990-luvulta lähtien ja aiempi resurssiviisausohjelma on vuodelta 2019. Ohjelman seurantaan on päivityksen yhteydessä suunnitteilla myös digitaalinen alusta, joka mahdollistaa tavoitteiden ja avaintoimenpiteiden ajantasaisen seurannan verkkosivujen kautta viimeistään vuoden 2023 aikana.