Siirry sisältöön

Rii­hi­mäen kau­pun­ki sääs­tää ener­gi­aa las­ke­mal­la ti­lo­jen läm­pö­ti­lo­ja ja sul­ke­mal­la sau­no­ja

Uutiset 21.11.2022

Riihimäen kaupunki varautuu tulevaan talveen ja mahdolliseen energiapulaan vähentämällä energiankulutusta ja varautumalla sähkökatkoksiin. Kaupungin säästötavoite sähkönkäytössä on 15 prosenttia. Kaupunki on mukana valtionhallinnon Astetta alemmas -kampanjassa.

”Tavoitteena on tehdä energiansäästötoimet niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä. Ensisijaiset säästökohteet ovat tilojen lämpötilat ja saunat”, rakennuspäällikkö Paavo Vuori sanoo.

Kaupungin tilojen lämpötiloja lasketaan 1–2 astetta pois lukien hoitolaitokset, päiväkodit ja uimahalli. Uimahalli sulkeutuu remontin vuoksi tammikuussa, mikä osaltaan helpottaa kaupungin energiakulutusta.

”Lämpötilojen lasku on jo aloitettu, ja nyt seurataan tilannetta. Sillä tulee olemaan suuri merkitys, millainen talvi meillä on edessä. Toimistotiloissa tekniikka ja tietokoneet nostavat tilojen lämpötilaa joka tapauksessa 1­–2 astetta”.

Osa sau­nois­ta pois­tuu käy­tös­tä

Riihimäen kaupungilla on 13 saunaa eri tiloissa. Maanantaista 21. marraskuuta alkaen saunoista jäävät käyttöön uimahallilla sekä naisten että miesten puolella yksi tavallinen sauna ja tilaussauna. Haapahuhdan asumisyksikön sauna on edelleen asukkaiden käytössä. Muut saunat suljetaan.

Lämpimän veden osalta monissa kaupungin tiloissa on suihkuissa 20 sekunnin aikakatkaisu. Käyttäjiä kehotetaan kuitenkin huomioimaan energiankulutus myös suihkujen käytössä.

”Lämpimän veden käyttö on suurin yksittäinen energiasyöppö”, Paavo Vuori muistuttaa.

Il­man­vaih­toa ja va­lais­tus­ta op­ti­moi­daan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan

Lämpötilojen laskemisen ja saunojen sulkemisen lisäksi säästöjä haetaan valaistuksesta ja ilmanvaihdosta. Viikonloppuvalaistuksia ja käyttämättömien tilojen valaistuksia ajastetaan mahdollisuuksien mukaan. Vanhalla jäähallilla ja kouluilla voidaan valaistuksen tasoa säätää kulloisenkin tarpeen mukaiseksi.

”Tässäkin yhteydessä haluamme muistuttaa käyttäjän vastuusta. Valot on hyvä muistaa sammuttaa perässään”.

Katu-, puisto- ja liikuntapaikkojen valaistuksiin ei tule muutoksia. Myös jouluvalot palavat normaalisti. Kaupungilla on ulkovalaistuksessa 7 770 valopistettä, joista 3 400 on led-valoja. Niiden tehoa on jo ennestään säädetty niin, että valot palavat 50–100 prosentin teholla vuorokaudenajasta riippuen.

Ilmastointia säädetään niissä kaupungin tiloissa, joissa se on mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa ilmastoinnin tehon laskemista 15–40 prosenttia.

Edellä mainittujen toimien lisäksi Granitin aukion katulämmitys suljetaan. Asematunnelissa on tällä hetkellä lämmitys vain tunnelin suilla. Asematunnelin lämmitykseen ei voida turvallisuussyistä tehdä muutoksia. Kaupungin autoissa sisälämmittimet ovat kiellettyjä jo nyt, ja vastaisuudessa kiinnitetään huomiota myös autojen lataukseen.

Säh­kö­pu­laan va­rau­du­taan useil­la toi­mil­la

Kaupunki varautuu mahdolliseen sähköpulaan talven aikana erilaisin toimin. Mahdollisia ennakoivia toimenpiteitä pakkaspäivinä (-10 astetta) sähkönkulutushuippujen aikana ovat ilmastoinnin pysäytykset, kaupungin autojen lämmitys- ja latauskielto, saunojen käyttökielto, vanhan ja uuden jäähallin käytön priorisoiminen, latujen lumettamisesta luopuminen ja hiihtoreittien valaistuksen sammuttaminen. Lisäksi kouluja kannustettaisiin vähentämään valaistusta.

Sähkönkulutushuiput ovat kello 7–11 ja 16–19.

Kaupunginvaltuuston 14. marraskuuta hyväksymä vuoden 2023 talousarvio sisältää noin 300 000 euron määrärahan energiainvestointeihin. Summalla on tarkoitus investoida aurinkosähköjärjestelmiin ja muuttaa Jukolan monitoimitalon lämmitysjärjestelmä öljystä maalämpöön tai vesi-ilmanlämpöpumppuperusteiseksi. Lisäksi vanhan jäähallin valaistus on tarkoitus muuttaa led-valaistukseksi ja ulkoilureittien valaistuksia päivittää.

Riihimäen kaupunki kehottaa myös asukkaita kiinnittämään huomiota energiankäyttöönsä ja säästämään energiaa mahdollisuuksien mukaan. Myös mahdolliseen sähköpulaan ja sähkökatkoihin on hyvä varautua etukäteen. Lisätietoa ja vinkkejä voi katsoa Astetta alemmas -kampanjan sivustolta www.astettaalemmas.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Lisätiedot:
Riihimäen kaupunki
Tekninen toimialue
Tilakeskus vastuualue
rakennuspäällikkö Vuo­ri Paa­vo
puh. 040 330 4872
paavo.vuori@riihimaki.fi

Riihimäen kaupunki
Tekninen toimialue
Liikuntakeskus vastuualue
vs. liikuntapäällikkö Rant­si Mar­kus
puh. 040 485 4605
markus.rantsi@riihimaki.fi