Siirry sisältöön

Riihimäen maa-ainesten hyödyntämisen kehittämisohjelman avulla kohti resurssiviisaampaa kaupunkia

Uutiset 25.5.2022

Riihimäen tiiviissä, tehokkaassa ja täydentyvässä kaupunkirakenteessa tilaa maa-ainesten käsittelylle ja varastoinnille on niukalti. Riihimäen maaperässä on runsaasti savea, joka sellaisenaan on heikosti hyödyntämiskelpoista. Jatkossa on syytä varautua myös siihen, että rakennettavilla alueilla löytyy tilaa maa-ainesten kierrättämiseen ja käsittelyyn sekä välivarastointiin. Myös uusiomateriaalien hyödyntämisessä on lisättävä tietämystä ja kokemusta.

Näistä lähtökohdista on valmistunut ”Uusiomaa-ainesten ja Riihimäen kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelma ja periaatteet kiertotalouden soveltamiseksi maarakentamisessa”. Ohjelman laadinnan lähtökohtina ovat olleet lainsäädännölliset velvoitteet sekä Riihimäen kaupungin sitoumukset resurssiviisauden ja kiertotalouden edelläkävijäkuntana. Tavoitteena on yhteisen tahtotilan muodostaminen ja kiertotalouden periaatteiden noudattaminen niin suunnittelussa kuin myös toteutuksessa. Kehittämisohjelmassa aihetta tarkastellaan strategialähtöisesti ja periaatetasolla. Yksityiskohtaiset suunnitelmat toteutetaan hankekohtaisesti. Ohjelman avulla pyritään edesauttamaan tavoitteiden saavuttamista ensisijaisesti kaupungin omissa hankkeissa.

Ohjelman tavoitteena on, että Riihimäellä maa- ja kiviaineshuolto sekä uusiomaa-ainesten käyttö on tulevaisuudessa resurssiviisasta ja kestävää. Myös vastuullisuus ja ekologiset näkökohdat halutaan huomioida niin, että ympäristö-, ilmasto- ja energiavaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Keskeistä on suunnitella maankäyttö ja toteuttaa rakennuskohteet siten, että jätteiden syntymistä voidaan välttää tai niiden hyödyntäminen on ensisijaista loppukäsittelyyn nähden.

Ohjelma on laadittu poikkihallinnollisena yhteistyönä ympäristönsuojelun, kaavoituksen, maankäytön, rakennusvalvonnan sekä teknisen toimialueen voimin. Myös alueellinen jätehuoltoyhtiö Kiertokapula on osallistunut ohjelman laatimiseen.

Lisätietoja:
Riihimäen kaupunki
ympäristönsuojelusuunnittelija Jenni Lehtonen
jenni.lehtonen@riihimaki.fi