Siirry sisältöön

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttamista Pohjois-Savoon kuntien välisellä yhteistyöllä

Uutiset 14.8.2023

Pohjois-Savossa käynnistyi laaja kuntien ja seutukuntien välinen ilmastoyhteistyö keväällä 2023. Yhteistyön avulla tähdätään ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja ilmastotyön juurruttamiseen osaksi kuntien jokapäiväistä työtä. Näkyvä ja avoin ilmastotyö tulee lisäämään Pohjois-Savon maakunnan ja seutujen vetovoimaa sekä kiinnostavuutta elinkeinoelämän keskuudessa.

Kunnilla on merkittävä rooli niin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa kuin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumisessakin. Pohjois-Savo vastaa kansallisiin ilmastotavoitteisiin 15 kunnan yhteisellä ponnistuksella. Seuraavan kolmen vuoden ajan ilmastotyötä edistetään mukana olevissa kunnissa Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon eli SISU-hankkeen avulla.

Hankkeen tavoitteena on viedä suunnitelmallinen ilmastotyö osaksi kuntatoimijoiden arkea tarjoamalla tukea ja neuvoja siihen, miten kukin voi huomioida ilmastoasioita omassa työssään ja toiminnassaan. Hankkeen yksi keskeisin tavoite on ilmastotyön aloittaminen ja ilmastosuunnitelmien tekeminen kunnissa, joissa niitä ei ole vielä tehty. Yhtenä merkittävänä kehittämiskohteena ovat kuntien tekemät hankinnat, joilla on vaikutusta myös yrityksiin ja niiden tekemiin ilmastotoimenpiteisiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään ilmastoasioiden seurantaa sekä viedään ilmastotyö osaksi kuntien talousjohtamista ja päätöksentekoa.

Osa mukana olevista kunnista on pidemmällä ilmastotyössä ja niiden oppeja hyödynnetään hankkeen kautta ilmastotyötään vasta aloittavissa kunnissa. Vaikka kunnat ja niiden toimijat ovat hankkeen keskeisin kohderyhmä, tullaan hankkeessa toteuttamaan erilaisia kampanjoita, tapahtumia ja haasteita myös asukkaiden ja yritysten suuntaan. Lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen tuo taloudellisia säästöjä kunnille sekä vahvistaa seutujen resilienssiä ja huoltovarmuutta.

Vaikuttavuutta ilmastotyöhön haetaan seudullisen ja seutujen välisen yhteistyön kautta. Ilmastotyötä kunnissa vievät eteenpäin viisi seudullista ilmastokoordinaattoria ja hankkeen kokonaistoteutusta ja viestintää koordinoiva projekti- ja viestintävastaava.

Kuopion kaupunki koordinoi ryhmähanketta, jonka osatoteuttajia ovat Iisalmen kaupunki, Navitas Kehitys Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy. Hanketta rahoittavat mukana olevat kunnat sekä Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisätietoja:
Kuopio
projekti- ja viestintävastaava Stella Siitonen
stella.siitonen@kuopio.fi
puh. 044 718 2115

Facebook: SISU-hanke
Instagram: @ilmastosisu