Siirry sisältöön

Turku valittiin mukaan EU:n 100 hiilineutraalin kaupungin missioon

Uutiset 28.4.2022

Euroopan unionin ”100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä” -mission tavoitteena on tukea 100 eurooppalaista kaupunkia saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2030 mennessä. Mukaan ohjelmaan haki yhteensä 377 kaupunkia. Komissio valitsi Turun yhdeksi 100:sta edelläkävijäkaupungista.

Kuva: Hiilineuraali yhteiskunta.

Ohjelmaan mukaan valitut 100 kaupunkia toimivat kokeilualustoina ja esimerkkeinä muille, jotta kaikki Euroopan kaupungit voivat olla hiilineutraaleita vuoteen 2050 mennessä.

Kaupunginhallitus päätti 7.12., että Turku hakee mukaan missioon. Turku jätti hakemuksensa alueellisten sidosryhmien ja elinkeinoministeriön tukemana tammikuun lopussa. Euroopan komissio julkaisi 28.4. listan missio-ohjelmaan mukaan valituista kaupungeista.

– Voimme olla todella ylpeitä Turun valinnasta yhdeksi missiokaupungiksi. Turku haluaa olla yksi maailman johtavista ilmasto- ja ympäristökaupungeista, ja samalla luoda hyvinvointia kaupunkilaisille ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, toteaa Turun pormestari Minna Arve.

Turku päivitti juuri ilmastosuunnitelmaansa, jotta kaupungin hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2029 mennessä sekä siitä eteenpäin vahvistuva ilmastopositiivisuus on mahdollista toteuttaa. Kuntalaiset myös osallistetaan entistä vahvemmin mukaan ilmastotyöhön.

Mission tarjoamien tukipalveluiden odotetaan tukevan Turkua ilmastosuunnitelman toimeenpanossa, EU-rahoituksen saamisessa ja investoinneissa sekä toivotaan vahvistavat kaupunkien, valtion ja EU-tason yhteistyötä.

Seuraavaksi valitut kaupungit laativat kaupungin ilmastosopimuksen, joka sisältää muun muassa kaupungin sitoumuksen tavoitella hiilineutraalisuutta viimeistään vuoteen 2030 mennessä, ilmastosuunnitelman, investointisuunnitelman sekä ilmastotyön hallinnon sekä kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistamisen mallit.

Missiolle on EU:n rahoitusta ensi vaiheessa vuosina 2022 – 23 yhteensä 360 miljoonaa euroa. Komission rahoittama missioalusta NetZeroCities tarjoaa valituille kaupungeille myös lisärahoitusta sekä erilaisia räätälöityjä tukipalveluita muun muassa investointisuunnitelmien ja sidosryhmien osallistamiskeinojen kehittämiseen.

– Valinta EU-missioon vahvistaa Turun ilmastotyötä entisestään ja merkitsee alueen toimijoille uusia mahdollisuuksia osallistua eurooppalaisiin hankkeisiin. Missio tukee myös asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, tiivistää Turun ilmastojohtaja Risto Veivo.

Suomesta missioon valittiin Turun lisäksi myös Helsinki, Espoo, Tampere, Lahti ja Lappeenranta. Mission kansallinen asiantuntijaryhmä elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön johdolla koodinoivat kansallisen missioverkoston kehittämistä.