Siirry sisältöön

Uusi ruokahävikin seurantasovellus käyttöön Kuopiossa

Uutiset 12.5.2022

Vuoden 2021 aikana Kuopion kaupungin ruokapalvelut tuottava Servica Oy kehitti uuden hävikin seurantasovelluksen, joka otetaan laajemmin käyttöön vuoden 2022 aikana. Sovelluksen avulla seurataan varasto-, keittiö-, tarjoilu- ja lautashävikkiä. Sovellus laskee kokonaishävikin ja arvion hävikin raaka-ainekustannuksista. Lisäksi sovellus ja raportointityökalu mahdollistavat laajemman datan keräämisen, esimerkiksi asiakasryhmä- ja ruokalistakohtaisten tietojen osalta.

Raportointitietoa on saatavilla vuodesta 2022 alkaen. Aikaisemmin hävikkitietoja kerättiin Excel-taulukon avulla, mutta tietojen keräys ei ollut kattavaa. Tavoitteena on nyt ensin kartoittaa mahdollisimman tarkasti nykytila hävikin suhteen ja lähteä sen jälkeen systemaattisesti pohtimaan keinoja hävikin minimoiseksi yhdessä sidosryhmien kanssa.

”Myös viestintää halutaan samalla parantaa sekä tuoda esiin millainen vaikutus hävikillä on ympäristön näkökulmasta”, kertoo projektityöntekijä Toni Karvonen.

Uusi sovellus on otettu hyvin vastaan henkilökunnan keskuudessa ja se on innostanut seuraamaan hävikkiä uudella tavalla.

Kuva. Servica Oy:n ruokahävikin seurantasovellus.

”Sovellusta on helppo ja nopea käyttää ja hyvä parannus vanhasta toiminnasta uuteen.”

”Hyvä kun oman alueen tai yksikön tuloksia käsitellään säännöllisesti kuukausittaisissa palavereissa.”

Servica Oy valmistaa päivittäin yli 20 000 lounasta Kuopion alueella kouluihin, varhaiskasvatuksen yksiköihin, henkilöstöravintoloihin, sairaaloihin ja palvelutaloihin.