Siirry sisältöön

Kunnat pureutuvat kokeilujen kautta ilmastotyön taloudelliseen ja tiedolla johtamiseen

Uutiset 28.8.2023

Resurssiviisautta tavoittelevat Fisu-verkoston edelläkävijäkunnat ovat viime vuosina pureutuneet yhteisvoimin ilmasto- ja resurssiviisaustyön johtamiseen. Nyt kunnat vievät kerrytettyjä oppeja käytäntöön. Kunnat selvittävät ilmastotyön johtamisen tietotarpeita seitsemässä erilaisessa kokeilussa.

Fisu-verkoston kunnat ovat yhdessä halunneet selvittää, miten ilmastoasiat voidaan kytkeä osaksi kunnan talousjohtamista ja strategista vuosisuunnittelua. Ilman tätä kytkentää vaikuttavaa ja tuloksellista ilmastotyötä on haasteellista toteuttaa.

Vuoden 2023 alussa päättyneessä kaksivuotisessa Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen (Reetta) -hankkeessa joukko kuntia kehitti haastattelujen, itsearviointien ja pilotoinnin avulla mallin ilmastotyön ja talousjohtamisen integrointiin. Malli tuo ilmasto- ja resurssiviisausasiat vahvemmin osaksi kunnan normaalia toimintaa.

Nyt seitsemän Fisu-kuntaa (Ii, Joensuu, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Turku ja Vaasa) jatkavat johtamistyön kehittämistä Resurssiviisaiden kuntien tiedolla johtamisen (Reijo) -hankkeessa. Hankkeessa kunnat selvittävät ilmastotoimenpidekokeilujen avulla, millaista tietoa ja luokittelutekijöitä on olemassa, mitä tarvittaisiin, millaisista järjestelmistä tai muista lähteistä sitä on saatavissa ja miten tietoa kunnissa nyt kerätään.

Kunnat ovat valinneet kukin itselleen tyypillisen esimerkkitapauksen kokeilua varten. Ii käy läpi resurssiviisaustyön kytkemistä kunnan talouden vuosisuunnitteluun ja tarkastelee tietotarpeita, hyödyntämiskeinoja ja visualisoinnin kehittämistä. Ii pyrkii yhtenäistämään kuntastrategian ja sen alla toimivien eri ohjelmien tavoitteita, mittareita ja seurantaa. Yhtenäistämällä löydetään toimenpiteitä, jotka edistävät samanaikaisesti resurssiviisauden, talouden ja kasvun tavoitteita.

“Haluamme esimerkiksi pystyä perustelemaan resurssiviisaan toiminnan tavoitteita myös talouden ja kasvun näkökulmasta. Jos mittareiden yhtenäistämistä ei tehdä, voi kunta päätyä edistämään keskenään ristiriitaisia tavoitteita ja toimenpiteitä,” toteaa Iin yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka.

Sekä Kuopio että Turku keskittyvät esimerkkitapauksissaan investoinnin ja rahoituksen osalta tiedolla johtamisen eri vaiheiden läpikäyntiin. Kuopio tarkastelee investoinnin käytännön esimerkkinä Telkkistentien tiesaneeraushanketta, jossa kunnostetaan routavauriosta kärsinyttä tienpätkää. Hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon resurssiviisaus- ja hiilineutraaliustavoitteita. Suunnittelussa on esimerkiksi ehdotettu, että väylien rakenteet rakennetaan uusiomateriaaleista.

”Tavoitteenamme on tunnistaa, mihin eri hankkeissa kerrytetyt tiedot voitaisiin kerätä yhteiseksi tietovarannoksi. Näin olemme askeleen lähempänä sitä, että jatkossa kunnan jokaisessa hankkeessa on taustalla ilmasto- ja resurssiviisausnäkökulmat kustannusten lisäksi,” kertoo Kuopion kaupungin ympäristöasiantuntija Mari Turunen.

Neljä muuta Fisu-kuntaa tarkastelee esimerkkitapauksissaan liikkumista ja rakentamista. Lahti haluaa tehdä kestävän liikkumisen rahoituksesta avoimempaa ja Vaasa rakentaa kaupungin keskustan läpäisevää pyöräilyväylää. Joensuu ja Lappeenranta taas keskittyvät infrahankkeen prosessin tarkasteluun ja sieltä tietotarpeiden ja tiedonjohtamisen havainnointiin.

Lue tarkemmin kaikista kokeiluista Reijo-hankkeen sivulta:
Kuntien tiedolla johtamisen esimerkkitapaukset


Kuule lisää kuntien kokeiluista Kuntamarkkinoilla 2023

Kuntien kokemuksia voi päästä kuulemaan jo syyskuussa, kun Reijo-hanke ja Kuntaliitto keskustelevat Kuntamarkkinoilla otsikolla “Ilmasto- ja taloustiedolla johtaen kohti kestävää kuntaa” torstaina 14.9.2023, klo 11.15. Miten saadaan resurssiviisaustavoitteiden käytännön toimet osaksi kunnan talousjohtamista ja normaalia toimintaa? Tunnettuja haasteita ovat muun muassa olennaisen tiedon tunnistaminen, sen saatavuuden varmistaminen ja ajantasaisuus sekä seurannan järjestäminen osana jo olemassa olevia johtamis-, toiminnanohjaus-, talous- ja seurantajärjestelmiä. Aiheesta keskustelevat kuntatalouden, resurssiviisauden ja tiedolla johtamisen asiantuntijat.

Lisätiedot:
Ilmasto- ja taloustiedolla johtaen kohti kestävää kuntaa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan aiheesta!

Kuva: Maisema Puijontornilta, Vincente Serra