Siirry sisältöön

Resurssiviisaiden kuntien tiedolla johtaminen (REIJO)

Hanke käynnissä (toimikausi 12/2022 – 12/2023)

Reijo-hankkeessa etsitään uusia tapoja kerätä ja hyödyntää entistä tehokkaammin ja vaikuttavammin erilaista resurssiviisaustietoa. Reijo pohjautuu edeltävään yhteishankkeeseen: Reetta eli Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen. Reetassa kytkettiin osallistuvien kuntien (Ii, Joensuu, Riihimäki, Turku, Kuopio, Jyväskylä ja Lahti) ilmastotavoitteiden toimeenpano osaksi kunnan talousjohtamista ja sen prosesseja. Näin saatiin ilmasto- ja resurssiviisausasiat vahvemmin osaksi kunnan normaalia toimintaa.

  • Tavoitteena on päästä käsiksi edeltävässä Reetta-hankkeessa tunnistettuihin kehityskohteisiin ja tunnistaa konkreettisia ratkaisuja, jotta resurssiviisaustavoitteiden käytännön toimeenpano saadaan osaksi kunnan talousjohtamista ja normaalia toimintaa.
  • Reetassa tunnistetut kehityskohteet ovat olennaisen tiedon tunnistaminen, sen saatavuuden varmistaminen ja ajantasaisuus sekä seurannan järjestäminen osana jo olemassa olevia johtamis-, toiminnanohjaus-, talous- ja seurantajärjestelmiä.
  • Tarkoituksena on hakea ratkaisuja koko kuntakenttää haastavaan ongelmaan, jotta päästään käsiksi kuntien resurssiviisaustoimien ilmasto- ja kustannusvaikutuksiin.
  • Reijo-hankkeeseen kytketään myös Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus (Keino).

Hankkeen lopputuloksena syntyy keskeisimpien resurssiviisaustoimien ilmasto- ja kustannusvaikutustietoihin liittyviä ratkaisuja.

Hankkeen lopputuloksena syntyvään materiaalipakettiin sisältyy:

  • listaus tunnistetuista kehityskohteista ja niiden ratkaisuista
  • listaus tieto- ja raportointitarpeista
  • koonti johtamis-, toiminnanohjaus-, talous- ja seurantajärjestelmien keskeisistä ominaisuuksista ilmasto- ja kustannusvaikutustietojen tuottamiseksi
  • tiedon hyödyntämisen tavat päätöksenteon tueksi
  • askelmerkit johtamismalliksi tavoitetilaan pääsemiseksi.

Kuntien ryhmähaastattelut

Keväällä 2023 kunnat osallistuivat ryhmähaastatteluihin, joiden tavoitteena oli tarkentaa Reetta-hankkeessa tunnistettuja tiedolla johtamisen pullonkauloja. Ryhmähaastattelut ja niissä läpikäydyt kysymykset jaettiin kahteen eri teemaan: tieto- ja raportointitarpeiden identifioimiseen sekä tietojärjestelmien kartoittamiseen. Kaikki kunnat osallistuivat kummankin teeman haastatteluun. Oheiseen PDF-tiedostoon on koottu haastatattelujen tulokset.

Kuntien digitalisointiviikko 6.6.2023

Fisu-verkosto järjesti yhteistyössä Kuntaliiton kanssa session Digitalisointiviikolla 6.6.2023. Sessiossa kuultiin ja kerrottiin mitä on tehty ja mitä intagraatiossa tiedolta, sen käsittelyltä ja tiedolla johtamiselta odotetaan. Lisäksi nostettiin ideoita siihen, kuinka kunnassa talous- ja ICT-toimijat voivat ottaa nämä asiat huomioon sekä omassa työssään että yhdessä.

Tilaisuuden esitykset:

Lisätietoa:

Motiva Oy
johtava asiantuntija Okariina Rauta
okariina.rauta@motiva.fi

Suomen ympäristökeskus
suunnittelija Venla Riekkinen
venla.riekkinen@syke.fi


Reijo on Fisu-verkoston omasta aloitteesta syntynyt kehittämishanke, jossa hyödynnetään kokeilusta skaalaan -toimintamallia, Reetta-hankkeessa kehitettyä toimintamallia sekä vertaisoppimisen menetelmiä.