Siirry sisältöön

Resurssiviisaiden kuntien tiedolla johtaminen (REIJO)

Hanke päättynyt (toimikausi 12/2022 – 12/2023)

Reijo-hankkeessa etsittiin uusia tapoja kerätä ja hyödyntää entistä tehokkaammin ja vaikuttavammin erilaista resurssiviisaustietoa. Reijo pohjautui edeltävään yhteishankkeeseen: Reetta eli Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen. Reetassa kytkettiin osallistuvien kuntien (Ii, Joensuu, Riihimäki, Turku, Kuopio, Jyväskylä ja Lahti) ilmastotavoitteiden toimeenpano osaksi kunnan talousjohtamista ja sen prosesseja. Näin saatiin ilmasto- ja resurssiviisausasiat vahvemmin osaksi kunnan normaalia toimintaa.

  • Tavoitteena oli kehittää ratkaisuja tunnistettuihin kehityskohteisiin ilmastotyön tiedolla johtamisessa, jotta resurssiviisaustavoitteiden käytännön toimeenpano saadaan osaksi kunnan talousjohtamista ja normaalia toimintaa.
  • Tunnistetut kehityskohteet ovat olennaisen tiedon tunnistaminen, sen saatavuuden varmistaminen ja ajantasaisuus sekä seurannan järjestäminen osana jo olemassa olevia johtamis-, toiminnanohjaus-, talous- ja seurantajärjestelmiä.
  • Hankeessa haettiin ratkaisuja koko kuntakenttää haastavaan ongelmaan, jotta päästään käsiksi kuntien resurssiviisaustoimien ilmasto- ja kustannusvaikutuksiin.

Reijo on Fisu-verkoston omasta aloitteesta syntynyt kehittämishanke, jossa hyödynnetään kokeilusta skaalaan -toimintamallia, Reetta-hankkeessa kehitettyä toimintamallia sekä vertaisoppimisen menetelmiä.

REIJO-hankkeen aineistoa ja tuloksia

Kunnat kehittivät resurssiviisaustyön eri osa-alueilla käytännön esimerkkitapauksissa tiedolla johtamisen käytäntöjä, resurssiviisauden toimenpiteiden kustannus- ja vaikutustietojen keräämistä ja hyödyntämistä sekä kytkentää talousjohtamisen prosesseihin ja järjestelmiin.

Tuloksena syntyi Pieni opas kunnan ilmastotyön tiedolla johtamiseen.

Muut aineistot

Haluatko tietojohtajaksi – oljenkorsia ilmastotyön tiedolla johtamiseen 7.12.2023

Tilaisuudessa esiteltiin oppeja Resurssiviisaiden kuntien tiedolla johtaminen -hankkeesta, jossa seitsemän Fisu-verkoston kuntaa ovat kehittäneet toimintatapojaan ilmastotyön vaikuttavuus- ja talousnäkökulmat yhdistävään tiedolla johtamiseen.

Studiovieraana ilmastotyön tiedolla johtamisen kehittämisen kysymyksiä pohtivat Lahden kaupungin ympäristöneuvontapäällikkö Päivi Sieppi ja Järvenpään kaupungin ilmasto- ja ympäristöpäällikkö Salka Orivuori.

Kuntaliiton blogi: Kuntien ilmastotyö, tiedolla johtaminen ja kuntatalous (Blogi 6.10.2023)

Kunnat pureutuvat kokeilujen kautta ilmastotyön taloudelliseen ja tiedolla johtamiseen (Uutinen 28.8.2023)


Kuntien materiaalit ja aineistot

Käytännön esimerkeissä kunnat työstivät eri teemoja, esimerkiksi kestävän liikkumisen, infrarakentamisen, talonrakennuksen ja sopeutumisen kokonaisuuksia. Kehittäminen liittyi esimerkiksi tiedonhallinnan prosessien avaamiseen, tiedonkeruuseen ja järjestelmiin liittyvien kehitystarpeiden tunnistamiseen ja ratkaisujen luomiseen.

Kehittämisen tueksi hankkeessa luotiin tiedolla johtamisen tarkistuslista. Kuntien työstön tuloksena syntyi erilaisia malleja ja työkaluja. Käytännön ratkaisujen kehittäminen kunnissa jatkuu.

Kuntien esimerkkitapausten kuvaukset

Muut aineistot

Iin kunnan strategian ja talouden seurantataulukko v2.2(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (Excel)


Muut aineistot

Kuntien digitalisointiviikko 6.6.2023

Fisu-verkosto järjesti yhteistyössä Kuntaliiton kanssa session Digitalisointiviikolla 6.6.2023. Sessiossa kuultiin ja kerrottiin mitä on tehty ja mitä intagraatiossa tiedolta, sen käsittelyltä ja tiedolla johtamiselta odotetaan. Lisäksi nostettiin ideoita siihen, kuinka kunnassa talous- ja ICT-toimijat voivat ottaa nämä asiat huomioon sekä omassa työssään että yhdessä.

Tilaisuuden esitykset:

Lisätietoa:

Motiva Oy
johtava asiantuntija Okariina Rauta
okariina.rauta@motiva.fi

Suomen ympäristökeskus
suunnittelija Venla Riekkinen
venla.riekkinen@syke.fi