Siirry sisältöön

Johtaminen

Kestävä ja elinvoimainen kunta perustuu pitkälti hyvään johtamiseen ja sitä kautta vaikuttavuuden, tiedon, taidon, osaamisen ja asioiden keskinäisten linkitysten mahdollisimman hyvään ymmärtämiseen. Kuntien resurssiviisaustyötä ohjaa strateginen johtaminen ja pidemmän aikavälin suunnitelmallisuus. Kunnan resurssiviisaustyötä ja kunnan johtamista tukee ymmärrys resurssiviisauden tavoitteiden linkittymisestä osaksi kunnan perustyötä.

Ilmasto- ja talousjohtaminen

Ilmastojohtamisen kytkentä osaksi kunnan talousjohtamista alkaa olla hyvin ajankohtaista laajemminkin kuntakentällä. Tähän vaikuttavat useat asiat, etenkin kuntien ilmastotoimiin käytettävissä olevat rajalliset resurssit, kuntien toimintaa ohjaava lainsäädäntö, kansalliset ja kansainvälisetkin tavoitteet.

Tärkeää onkin, että ilmastotavoitteita edistävät toimenpiteet valitaan vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden perusteella. Jotta ilmastotyö ei jää irralliseksi kunnan muusta johtamisesta täytyy se saada näkyväksi osaksi kunnan talouden suunnittelua ja seurantaa.

Fisu-kunnat ovat rohkeasti alkaneet kehittää talous- ja ilmastojohtamisen kytkentöjä ja kokeilla johtamisen kehittämistä osana verkoston erillishankkeita. Tuloksena on syntynyt malli talous- ja ilmastojohtamisen kytkennöistä, joita jokainen kunta voi hyödyntää omassa työssään.

Mallia voi selata helpoiten koko näytön tilassa. Tämä tapahtuu painamalla alla olevan Power BI -ikkunan oikean alakulman nuolipainiketta tai ikkunan alla olevaa linkkiä.


Malli kuntien talous- ja ilmastojohtamisen kytkentään (app.powerbi.com)(siirryt toiseen palveluun)