Siirry sisältöön

Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (REIVI)

Sisältää kaksi erillistä hanketta, REIVI ja REIVIn jatkohanke. Molemmat hankkeet päättyneet.
REIVI (toimikausi 12/2019 – 5/2020)
REIVIn jatko (toimikausi 9/2020 – 2/2021)

Valtaosa kuntien alueilla syntyvistä päästöistä aiheutuu muiden kuin kuntaorganisaation suorista päästöistä. Kuntien suorat vaikutusmahdollisuudet muiden toimijoiden päästöjen syntymiseen tai vähentämiseen ovat rajalliset.

REIVI- hankkeella pyrittiin vähentämään yritysten ja yhteisöjen, erityisesti pk-yritysten ja teollisuuden, tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä ja luomaan Fisu-verkoston kunnille ja yrityksille tehokkaita työkaluja ja yhteistyön toimintamalleja yritysten ilmastotyön vauhdittamiseen.

Hankkeen aikana kunnat selkeyttivät ja yhtenäistivät yrityksille tarjottavaa ilmastoyhteistyötä. Yritysyhteistyön kehittämisellä taataan kuntien ja yritysten välisen yhteistyön lisääntyminen myös tulevaisuudessa.

Yritysyhteistyötä, esimerkiksi useassa kaupungissa kehitettyä ilmastokumppanuutta, kehitettiin niin että kumppaneiden sitoutuminen vahvistui ja tietoisuus ja osaaminen ilmastoasioissa lisääntyi. REIVI-työn tulokset halutaan levittää myös muihin kuntiin ja yrityksiin.

Hankkeessa koottiin Fisu-kunnissa jo käytössä olevia ja muita järjestelmällisiä menetelmiä yritysten ja yhteisöjen kannustamiseksi ilmastotoimiin. Lisäksi kuntien kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä käytössä olevien menetelmien yhtenäistämiseksi ja hyödyntämiseksi tehokkaammin eri puolilla Suomea.

Hankkeen tuloksena on selkeä ja sovellettava toimintamalli, joka:

  • Tarjoaa yrityksille keinoja vähentää toimintansa ilmastovaikutuksia.
  • Mahdollistaa verkostoitumisen ja näkyvyyden kuntien ja yrityksien välillä.
  • Tuo esiin olemassa olevia kansallisen tason toimintamalleja ja sitoumuksia.

Tutustu REIVI-hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin:

Kuntien ja yritysten yhteistyötä tarvitaan ilmastotyössä – katso videosarja:

Lisätietoa:

Motiva Oy
asiantuntija Jaana Federley
jaana.federley@motiva.fi

Suomen ympäristökeskus
erikoistutkija Susanna Horn
susanna.horn@syke.fi