Siirry sisältöön

Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen (REETTA)

Hanke päättynyt (toimikausi 12/2020 – 12/2022)

REETTA-hanke edistää ilmasto- ja talousjohtamisen integroimista kunnissa. Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa tapoja kytkeä ilmastotavoitteiden käytännön toimeenpano osaksi kunnan talousjohtamista ja sen prosesseja ja siten vahvemmin osaksi kunnan normaalia toimintaa.

Pitkällä aikavälillä hanke vahvisti kuntien elinvoimaisuutta ja ilmastotyön tuloksellisuutta. Kuntien toimenpiteet ja investoinnit suuntautuvat ilmaston kannalta vaikuttavimpiin toimiin ja samalla syntyy hyötyjä kuntataloudelle ja kuntien elinvoimaisuudelle.

  • Tavoitteena oli tunnistaa jo olemassa olevista toimintamalleista hyväksi havaitut työkalut ja toimintatavat, jotka mahdollistavat tehokkaan ja vaikuttavan ilmasto- ja talousjohtamisen kytkennän. Hankkeessa opittiin käytännön kokeiluilla erilaisten työkalujen ja toimintatapojen soveltuvuudesta ilmasto- ja talousjohtamiseen erilaisissa kunnissa.
  • Tavoitteena oli tunnistaa ne puutteet ja pullonkaulat, jotka vaikeuttavat ilmasto- ja talousjohtamisen keskinäisen työstämisen ja tarkastelun.
  • Tavoitteena oli myös sitouttaa kuntien talousosaajia ja -johtajia ilmastotyöhön ja luoda keskustelua ja osaamisen vaihtoa niin kuntaorganisaatioiden sisällä kuin kuntien kesken talous-, ilmastoasiantuntijoiden ja -johtajien välille.
  • Hankkeessa lisättiin myös tietoa olemassa olevista ilmastotoimien rahoituskanavista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista.

Hankkeen lopputuloksena syntyi toimintamalli kunnan talous- ja ilmastojohtamisen systemaattiseksi integroimiseksi. Malli kuvaa, kuinka kunnat voivat tarkastella toimenpiteiden talous- ja ilmastovaikutuksia osana talousjohtamisen päätöksentekoprosesseja, tunnistaa ja priorisoida vaikuttavimpia ilmastotoimenpiteitä osana vuosisuunnittelua, tuoda näkyväksi ilmastotoimia ja niiden vaikuttavuutta osana talousjohtamista ja löytää rahoitusta vaikuttavien ilmastoinvestointien ja -toimenpiteiden edistämiseen.

Resurssiviisaiden kuntien talous ja ilmasto on FISU-verkoston omasta aloitteesta syntynyt kehittämishanke, jossa hyödynnetään kokeilun ja vertaisoppimisen menetelmiä.

REETTA-hankkeen aineistoa ja tuloksia

Fisu-kunnat kehittivät talous- ja ilmastojohtamisen kytkentöjä ja kokeilivat johtamisen kehittämistä. Tuloksena syntyi malli talous- ja ilmastojohtamisen kytkennöistä, jota kunnat voivat hyödyntää omassa työssään.
Malli kuntien talous- ja ilmastojohtamisen kytkentään(siirryt toiseen palveluun) (Power BI)

Lisätehoa ilmastotyöhön kytkemällä ilmasto- ja talousjohtaminen yhteen -webinaari 14.12.2022(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (YouTube)

Ilmastotyö nivottava kunnan talousprosesseihin -webinaari 6.4.2022(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (YouTube)

Kunta on hidas laiva kääntää (Blogi 21.12.2022)

Motiva ja Suomen ympäristökeskus: Ilmasto- ja talousjohtamisen malli kaikille kunnille sovellettavaksi (tiedote 25.1.2023)

Oslo on ilmastobudjetoinnin edelläkävijä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (Uutinen 17.9.2021)


Kuntien materiaalit ja aineistot


Podcast 13.4.2021 Miten ilmastojohtaminen kytketään kunnan talousjohtamiseen?

Luuppi-podcastissa ovat aiheesta keskustelemassa ympäristöjohtaja Elina Ojala Lahdesta ja ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen Jyväskylästä. Keskustelua vetää viestintäpäällikkö Sirpa Mustonen Motivasta.

Avainsanat: kunnat; FISU-kunnat; REETTA; ilmastojohtaminen; resurssiviisaus; kestävä kehitys

Podcastin voit kuunnella Spotify-musiikkipalvelussa:
Miten ilmastojohtaminen kytketään kunnan talousjohtamiseen?(siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoa:
Motiva Oy
asiantuntija Anna Sahiluoma
anna.sahiluoma@motiva.fi

Suomen ympäristökeskus
erityisasiantuntija Janne Pesu
janne.pesu@syke.fi