Siirry sisältöön

Uutiset

Kunnat pureutuvat kokeilujen kautta ilmastotyön taloudelliseen ja tiedolla johtamiseen
28.8.2023
Resurssiviisautta tavoittelevat Fisu-verkoston edelläkävijäkunnat ovat viime vuosina pureutuneet yhteisvoimin ilmasto- ja resurssiviisaustyön johtamiseen. Nyt kunnat vievät kerrytettyjä oppeja käytäntöön. Kunnat…
Hyvinkää rakentaa ympäristövahtia
17.8.2023
Hyvinkää rakentaa Ympäristövahti-palvelua. Ympäristövahdilla tullaan seuraamaan kaupungin kestävän kehityksen työn etenemistä. Palvelun sisältö pohjautuu kaupungin strategian eli Pelikirjan ja sitä…
Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttamista Pohjois-Savoon kuntien välisellä yhteistyöllä
14.8.2023
Pohjois-Savossa käynnistyi laaja kuntien ja seutukuntien välinen ilmastoyhteistyö keväällä 2023. Yhteistyön avulla tähdätään ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja ilmastotyön juurruttamiseen osaksi kuntien…
Jyväskylän kaupunki, TGR-WRT ja Toyota Mobility Foundation allekirjoittavat aiesopimuksen yhteistyöstä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa
3.8.2023
Jyväskylän kaupunki, TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team (TGR-WRT) ja Toyota Mobility Foundation (TMF) ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen tulevasta yhteistyöstä, jonka…
Rii­hi­mäen kau­pun­ki suo­je­lee luon­non mo­ni­muo­toi­suu­del­le ar­vok­kai­ta aluei­ta
3.8.2023
Riihimäelle on tulossa kuusi uutta luonnonsuojelualuetta. Uudet luonnonsuojelualueet ovat Haukkavuorenmaa, Ihantolan purolehto, Käpälämäki, Paalijärvi, Vantaanjokivarsi sekä Korttionmäki. Ne edustavat erilaisia…
Au­to­jen mää­rä Rii­hi­mäel­lä kään­tyi las­kuun
7.7.2023
Riihimäelle rekisteröityjen henkilöautojen määrä on kääntynyt laskuun ensimmäistä kertaa sitten vuodesta 2000 jatkuneen seurannan. Autojen määrä oli 85 kappaletta pienempi…
Lah­ti pi­lo­toi teks­tii­li­pant­tia – kier­rä­tys­vo­lyy­mi nou­si 500 %
13.6.2023
Poistotekstiilien kierrätystä pilotoitiin ensimmäistä kertaa vastikkeellisella järjestelmällä Lahdessa. Tekstiilipanttikokeilulla testattiin kannustinten vaikutusta poistotekstiilien kierrätysintoon. Vastikkeellisuus nosti keräysastian volyymia viisinkertaiseksi muihin…
Lah­den il­mas­to-oh­jel­man päi­vi­tys jul­kais­tu
8.6.2023
Lahdella on hyvät mahdollisuudet saavuttaa hiilineutraalius lähivuosina, ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa. Kaupunki on tehnyt kevään aikana päästövähennyksistä tarkennetut laskelmat ja…
Ulkovalaistukseen investoimalla Jyväskylä tekee säästöä tulevaisuudessa
6.6.2023
Ulkovalaistukseen kohdistuvat investoinnit ovat Jyväskylässä ennätystasolla. Kaupungin hallinnoimassa valaistusverkossa on noin 35 000 valaisinta, joista energiatehokkaampaa Led­-tekniikkaa on tällä hetkellä…
JKL: Ilmastoviisas kaavoitus
1.6.2023
Jyväskylän kaupungin kaavoituksessa kokeillaan ja kehitetään työkaluja ilmastovaikutusten arvioinnin tueksi. Tavoitteena on, että kaupungin suunnittelussa, sen eri suunnittelutasoissa ja niitä…