Siirry sisältöön

Hyvinkää

Hyvinkää on Uudenmaan viidenneksi suurin, lähes 47 000 asukkaan elinvoimainen elämyskaupunki. Kaupunkimme tarjoaa asukkailleen ja vierailijoilleen monipuoliset palvelut ja mahdollisuudet kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hyvinkää on kasvanut talousalueensa keskukseksi. Mainio logistinen sijainti ja erinomaiset liikenneyhteydet ovat tuoneet kaupunkiimme suuren joukon menestyviä yrityksiä.

Hyvinkään kaupunkirakenne on säilytetty eheänä, mikä mahdollistaa joukkoliikenteen järjestämisen ja palveluiden saavutettavuuden, myös kävellen ja pyöräillen.

Hyvinkään keskusta sijaitsee Salpausselän pohjavesialueella, joka rajoittaa muun muassa maalämpökaivojen sijoitusta, ja joka kannustaa maanalaisten öljysäiliöiden poistamiseen ja vaihtamiseen muihin energialähteisiin.

Hyvinkäällä luonto löytyy läheltä ja koko kaupunki on mahdollista kiertää viheralueyhteyksiä myöten, talvella hiihtäen, kesällä pyöräillen. Luonnonsuojelualueita on myös runsaasti, noin 7 % Hyvinkään pinta-alasta.

Millainen oli Hyvinkään lähtötilanne resurssiviisauden näkökulmasta?

Fisu-tavoitteiden lisäksi Hyvinkäällä on Hinku-tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuosina 2007-2030 ja kuntien energiatehokkuussopimustavoite tehostaa kunnan energiankäyttöä 7,5 % 2017-2025 (tavoite on saavutettu).

Miten Hyvinkäällä on käytännössä edistetty Fisun tavoitteita?

Energiatehokkuustyötä on tehty laajasti kaupunkiorganisaation eri toimijoiden kesken vuodesta 2004. Hyvinkään kaupungin energiatehokkuustoimintaa ohjaa kaupunginjohtajan nimeämä energiansäästötyöryhmä, jossa on edustus kaikilta kaupungin energiankäytön kannalta oleellisilta tahoilta (mm. tilakeskus, tekninen keskus, energiayhtiö HLV, Hyvinkään Vuokra-asunnot ja KOy Villatehdas). Työryhmä vastaa myös energiatehokkuussopimuksen käytännön toteutuksesta ja raportoinnista sekä kaupungin energiakulutuksen seurannasta.

Hyvinkään kaupunkiorganisaatio on vuoden 2021 alusta käyttänyt uusiutuvaa sähköä.

Kestävän kehityksen suunnitteluryhmä vastaa kaupungin tason suunnittelusta.

Ekotukityöryhmä suunnittelee käytännön tason kestävän kehityksen toimia yksiköissä. Päätoimijoina ovat koulut, päiväkodit, ateria- ja puhtauspalvelu sekä tilakeskus.

Hyvinkään Kierrätyskeskus KERKKÄ siirtyi 2022 kaupungin parhaalle markkinapaikalle keskustan kauppakeskukseen. Kierrätyskeskusta pyörittää Hyria säätiö.

Hyvinkään ympäristöohjelma ja tiekartta

Hyvinkään ympäristöohjelma 2023-2027(siirryt toiseen palveluun)
Hyvinkään kaupungin ekologisen kestävyyden tiekartta 2019-2050(siirryt toiseen palveluun)
Ekologisen kestävyyden tiekartan tausta-aineisto(siirryt toiseen palveluun)
Hyvinkään energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteiden vuosikello 2023(siirryt toiseen palveluun)

Hyvinkään kaupunkistrategian Pelikirja:
Elinvoimainen elämyskaupunki: Hyvinkään Pelikirja 2.0(siirryt toiseen palveluun) (hyvinkaa.fi)

Mitä verkosto on antanut kunnalle

Fisu-verkosto on mahdollistanut yhteishankkeet ja verkostoitumisen ja vertaisavun muiden kuntien kanssa.

Yhteyshenkilöt:
tekniikan ja ympäristön toimialan toimialajohtaja Marko Hytönen
puh. 040 829 1625
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

projektipäällikkö Markku Nieminen
puh. 040 155 4244
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia
puh. 040 061 0804
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi


Hyvinkään kaupunki(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)