Siirry sisältöön

Joensuu

Joensuu on kasvava itäsuomalainen kaupunki ja maakuntakeskus. Joensuu on noin 78 000 asukkaan kaupunki, jossa opiskelijoiden osuus on koulutuspaikkojen takia suuri. Kaupunki on perustettu vuonna 1848, ja se on kasvanut kuntaliitosten myötä pinta-alaltaan monin kertaiseksi.

Käytännön ilmastotyö Joensuussa

Joensuu edistää resurssiviisaustavoitteitaan vuosille 2022-2025 laaditun ilmasto-ohjelmansa mukaisesti. Joensuun resurssiviisaustyössä korostuu päästöttömyys, sillä Joensuulla on Suomen kunnianhimoisin tavoite olla hiilineutraali vuonna 2025. Hiilineutraali Joensuu 2025 on myös strateginen linjaus, jota toteutetaan koko kaupunkikonsernissa.

Yksi Joensuun innovatiivisimmista ilmastoteoista on Ilmastokumppanuus-verkosto, johon liittymällä yritykset ja yhteisöt voivat kehittää toimintansa ilmasto- ja ympäristöystävällisyyttä. Ilmastokumppanuusverkostossa luodaan yhteistyötä ja uusia toimintatapoja kaupungin, yritysten ja yhteisöjen välille. Ilmastokumppanina yritykset ja yhteisöt kehittävät toimintaansa ilmastoystävälliseksi esimerkiksi vähentämällä päästöjä tai kehittämällä ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluja. Ilmastokumppanuudessa on kyse pidemmän tähtäimen suunnitelmallisesta ilmastotyöstä, johon yrityksiä ja organisaatiota halutaan verkoston tuella kannustaa. Verkostossa on mukana yli 40 kumppania, jotka ovat allekirjoittaneet ilmastositoumuksen Joensuun kaupungin kanssa. Lisätietoa verkostosta löydät täältä.

FISU-verkosto nähdään arvokkaana tekijänä Joensuun ilmastotyössä. FISU on tarjonnut Joensuulle kehitysmahdollisuuksia sekä vertaistukea, miten isoja kestävyyshaasteita voidaan ratkoa. Juuri innovatiivisuus ja edelläkävijyys on se, mistä FISU-verkosto on tunnettu ja siinä piilee myös sen suurin anti.

Millainen oli kunnan lähtötilanne resurssiviisauden näkökulmasta ja tavoitteet sen parantamiseksi?

Päästöt

Joensuu tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on vähentää päästöjä 60 % ja sitoa 40 % päästöistä hiilinieluihin ja päästöhyvityksin. Alla olevasta kuvaajasta näkee Joensuun päästökehityksen vuoteen 2021 mennessä (sis. teollisuuden päästöt). Työtä tukee kaupungin laatima ilmasto-ohjelma vuosille 2022-2025: Hiilineutraali Joensuu 2025(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Taulukko. Joensuun CO2-päästöjen kehitys vuosina 2007-2021 yhteensä ja asukasta kohden.

Jätteet

Joensuu tavoittelee kotitalousjätteen määrän puolittamista vuoden 2017 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on kirjattu kaupungin ilmasto-ohjelmaan vuosille 2022-2025. Vuonna 2021 kotitalousjätteen määrä oli 275 kg per asukas. Tarkempia tietoja kotitalousjätteen määrästä ja kierrätyksestä Joensuussa löytyy Circwaste-hankkeen(siirryt toiseen palveluun) sivuilta.

Kulutus

Joensuu tavoittelee kulutusperäisen hiilijalanjäljen puolittamista vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Tavoite on kirjattu kaupungin ilmasto-ohjelmaan vuosille 2022-2025. Vuonna 2022 Joensuun kulutusperusteiset päästöt olivat 613,8 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

Yhteyshenkilö:
ympäristönsuojelupäällikkö Aino Heikura
puh. 050 376 8584

ilmastokoordinaattori Tuuli Hyppänen
puh. 044 576 7220

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@joensuu.fi


Joensuun kaupunki(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)